Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2341

IV U 1182/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2021-03-24

Data publikacji: 2021-09-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawą rozstrzygnięcia jest stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy, przez co należy rozumieć także stan faktyczny danej sprawy, w tym istnienie prawomocnej decyzji administracyjnej (organu rentowego), określającej okresy podlegania do ubezpieczenia społecznego płatnika składek.
Sygn. Akt IV U 1182/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Sebastian Wojewódka po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2021 r. w Elblągu na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148 1 § 1 k.p.c. sprawy z odwołania M. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. od decyzji z dnia 19 października 2020 r. nr (...) o składki I oddala odwołanie; II zas
Czytaj więcej»

IV U 1182/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2020-10-07

Data publikacji: 2021-01-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 1182/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Tomasz Koronowski Protokolant: stażysta Anna Pikulska po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołania P. K. i M. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. nr (...) z dnia (...) r., znak (...)- (...) o podleganie ubezpieczeniom społecznym
Czytaj więcej»

IV U 1224/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2020-06-23

Data publikacji: 2020-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zmieniono zaskarżona decyzję w ten sposób, że stwierdzono, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wnioskodawczyni podlegającej ubezpieczeniom jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w miesiącu marcu 2014 r. jest równa kwocie zadeklarowanej przez ubezpieczoną i wynosi 8000 zł.
Sygn. akt IV U 1224/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia del. Agnieszka Walkowiak Protokolant: sekretarz sądowy Mariola Konończuk po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2020 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołania M. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. nr (...) z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak:OU520000/D/2019-005662/001, o podstawę
Czytaj więcej»

IV U 1229/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-01-18

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Sygn. akt IV U 1229/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2017r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Koronowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017r. w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołań A. D. i M. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. nr (...) z dnia 22 sierpnia 2016r. znak: (...) o ustalenie I zmienia zaskarżoną decy
Czytaj więcej»

IV U 1225/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV U 1225/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym Przewodniczący: SSO Alicja Romanowska Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Grądzik po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017r. w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołania I. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. z dnia 23/08/2016 r. znak: SP2- (...) o świadczenie przedemerytalne zmienia zaskarżoną decyzję
Czytaj więcej»

IV U 1359/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2019-12-02

Data publikacji: 2020-03-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 1359/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Tomasz Koronowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołania Z. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. z dnia 5 września 2019 r. znak (...) o datę przyznania renty z tytułu niezdolności do
Czytaj więcej»

IV U 1263/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-01-12

Data publikacji: 2016-06-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV U 1263/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym Przewodniczący: SSO Alicja Romanowska Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Grądzik po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2016r. w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołania J. R. (1) od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10.09.2015r. znak: PT-402- (...) : (...) o ustalenie podlegania ubezpi
Czytaj więcej»

IV U 1274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2013-08-22

Data publikacji: 2013-10-19

trafność 100%

Sygn. akt IV U 1274/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Romanowska Protokolant: stażysta Anna Barcikowska po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2013r. w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołania C. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. z dnia 15/03/2013 r. znak: (...) o odwieszenie prawa do wypłaty emerytury oddala odwołanie. Sygn.
Czytaj więcej»

IV U 1277/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Sygn. akt IV U 1277/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Koronowski Protokolant: stażysta Justyna Sobiech po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014r. w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołania (...) Spółki z o.o. w O. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. z dnia 12 lutego 2013r. znak: (...) z udziałem zainteresowanego L. K. o podstawę wymia
Czytaj więcej»

IV U 1420/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2013-07-23

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Sygnatura akt IV U 1420/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2013r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym Przewodniczący: SSO Grażyna Borzestowska Protokolant: st. sekr. sądowy Łukasz Szramke po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2013r. w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołania S. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. z dnia 29/03/2013r znak: (...) o prawo do emerytury zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób,
Czytaj więcej»