Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2030

I C 279/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2014-06-13

Data publikacji: 2014-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 279/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekr. sądowy Bogumiła Biniewicz po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa H. D. przeciwko Powiatowi (...) z udziałem interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego Powiatu (...) na rzecz powódki H. D. kwotę
Czytaj więcej»

I C 288/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2014-10-07

Data publikacji: 2014-11-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 288/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekr. sądowy Bogumiła Biniewicz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2014 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko I. U. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego I. U. na rzecz powoda (...) (...) w W. kwotę: - 126.294,69 zł /sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziew
Czytaj więcej»

I C 348/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 348/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: stażysta Joanna Semkiw po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa B. - P. Banku Spółdzielczego w P. przeciwko J. C. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną wobec powoda B. - P. Banku Spółdzielczego w P. czynność w postaci ugody
Czytaj więcej»

I C 358/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 358/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Michaliszyn po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej K. K. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. K. przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego
Czytaj więcej»

I C 363/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2015-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 363/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: stażysta Joanna Semkiw po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. E. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) E. o uchylenie uchwały 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki Gminy M. E. na rzecz pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...
Czytaj więcej»

I C 371/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-01-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 371/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: stażysta Joanna Semkiw po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. E. przeciwko (...) ( E. ) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w E. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) ( E. ) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w E. na rzecz p
Czytaj więcej»

I C 371/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 371/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Michaliszyn po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko M. P. o ustalenie i o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli; 2 umarza postępowanie w zakre
Czytaj więcej»

I C 373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 373/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: stażysta Joanna Semkiw po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko J. B. o ochronę dóbr osobistych oddala powództwo. Sygn. akt I C 373/15 UZASADNIENIE Powód M. R. domagał się ochrony dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i godności osobi
Czytaj więcej»

I C 378/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 378/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: stażysta Joanna Michaliszyn po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda P. S. kwotę 25.000 zł /dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ z ustawow
Czytaj więcej»

I C 391/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 391/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: stażysta Joanna Semkiw po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. , (...) Spółce Akcyjnej w L. , (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zwolnienie zajętego przed
Czytaj więcej»